Chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm như thế nào?

Chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm như thế nào?

Thẻ xanh 2 năm là thẻ xanh Hoa Kỳ có điều kiện, có nghĩa rằng trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn 90 ngày, đương đơn phải xin chuyển đổi thẻ xanh từ 2 năm qua 10 năm.
Cần chuẩn bị những gì cho buổi phỏng vấn xin thẻ xanh?

Cần chuẩn bị những gì cho buổi phỏng vấn xin thẻ xanh?

Việc không tham dự cuộc phỏng vấn sẽ cho thấy ý định từ bỏ hồ sơ của bạn, và sở di trú sẽ không duyệt cấp thẻ xanh
Công Dân Mỹ Bảo Lãnh Cho Thân Nhân

Công Dân Mỹ Bảo Lãnh Cho Thân Nhân

Một công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho cha mẹ để định cư tại Hoa Kỳ. Cha mẹ là quan hệ trực tiếp, visa cho loại bảo lãnh này thường được cấp ngay. Công dân Hoa Kỳ có thể bảo lãnh cho:
Công dân quốc gia nào được nhập cảnh Hoa Kỳ không cần xin thị thực?

Công dân quốc gia nào được nhập cảnh Hoa Kỳ không cần xin thị thực?

Chương trình Miễn Thị thực (Visa Waiver Program) của Hoa Kỳ được dành cho những quốc gia nào?
Thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm : Những điều cần biết

Thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm : Những điều cần biết

Thẻ xanh (green card) là thẻ xác nhận tình trạng thường trú nhân của một người nước ngoài tại Mỹ. Tại sao lại được gọi là thẻ xanh? Bởi vì vào cuối Thế chiến thứ II, mẫu thẻ thường trú này được in...
Định cư tại Mỹ bao lâu sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn

Định cư tại Mỹ bao lâu sẽ có thẻ xanh vĩnh viễn

Bạn có muốn trở thành một công dân Mỹ? Bạn đang thắc mắc xem liệu định cư Mỹ bao lâu thì có thẻ xanh? Chuyển thẻ xanh có điều kiện sang thẻ vĩnh viễn như thế nào?
Thời gian thực hiện hồ sơ định cư Mỹ diện EB-5 giảm hai năm

Thời gian thực hiện hồ sơ định cư Mỹ diện EB-5 giảm hai năm

Chính sách nhập cư cởi mở của chính quyền Biden giúp cải thiện quy trình xét duyệt hồ sơ, giảm đáng kể thời gian cấp visa định cư Mỹ.
Định cư Mỹ theo cách an toàn nhanh chóng nhất

Định cư Mỹ theo cách an toàn nhanh chóng nhất

Nhiều dân tộc, nhiều thành phần trên thế giới muốn di dân đến Mỹ. Họ có nhiều cách để định cư Mỹ.
Thường trú nhân có thể rời khỏi Mỹ quá 1 năm không?

Thường trú nhân có thể rời khỏi Mỹ quá 1 năm không?

Theo Luật Di trú Mỹ, những thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ, có thẻ xanh có điều kiện hoặc thẻ xanh vĩnh viễn, đều có quyền hạn như nhau về việc ra vào nước Mỹ không giới hạn số lần, nếu việc đi lại...