Liên hệ với Thời báo Mỹ

Thời báo MỸ - Báo điện tử từ nước Mỹ

Thời báo Mỹ- Báo điện tử hàng đầu tại Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ với những tin nhanh thời sự cuộc sống, đặc biệt dành cho bạn đọc người Việt tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới.
 
Bài viết của Thời báo Mỹ với sự cộng tác của Biên tập viên trực tuyến (giữ bản quyền) và các đối tác cung cấp nội dung từ các nguồn chính thống của chúng tôi.
 
Thời báo Mỹ độc quyền lựa chọn phát hành và không phụ thuộc hoặc liên quan đến bất kì một tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội hay tôn giáo nào.
 
Nếu bạn tin rằng bạn đã phát hiện ra một lỗi trong các trang web hoặc các dịch vụ khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại mẫu phí dưới và bao gồm, nếu có thể, một mô tả về lỗi, vị trí URL và thông tin liên lạc của bạn.
Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để giải quyết mối quan tâm của bạn.
 
Washington, D.C., 24 tháng 7 năm 2019Ban Biên Tập Thời báo Mỹ